Αποφάσεις

Απόφαση 41/2021 της Οικονομικής Επιτροπής
Έγκριση ή μη πρότασης για προμήθεια και εγκατάσταση «τριών (3) οικολογικών συστημάτων βυθιζόμενων κάδων κάθετης διαβαθμισμένης συμπίεσης σε κάδους κοινής χρήσης των ΟΤΑ για την αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων»
Απόφαση 40/2021 της Οικονομικής Επιτροπής
Αποδοχή εξοπλισμού φορητού υπολογιστή και σετ ακουστικών.
Απόφαση 39/2021 της Οικονομικής Επιτροπής
Αποδοχή δωρεάς στο Θέατρο Απόλλων του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης.
Απόφαση 38/2021 της Οικονομικής Επιτροπής
Έγκριση ή μη 1ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για το προσωπικό του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης έτους 2020»
Απόφαση 37/2021 της Οικονομικής Επιτροπής
Έγκριση ή μη 2ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και ανακήρυξη οριστικού αναδόχου για την «Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης και των Νομικών Προσώπων του».
Απόφαση 36/2021 της Οικονομικής Επιτροπής
Έγκριση ή μη πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για το  έργο «Βελτίωση και αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων»
Απόφαση 35/2021 της Οικονομικής Επιτροπής
Έγκριση ή μη αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων Δ’ τριμήνου ο.ε. 2020.
Απόφαση 34/2021 της Οικονομικής Επιτροπής
Έγκριση ή μη οριστικής διακοπής και διάλυσης της σύμβασης καθώς και αποζημίωσης του αναδόχου του έργου:Επισκευή αναβάθμιση ανοικτού δημοτικού γυμναστηρίου στην θέση ΠΕΥΚΑΚΙΑ
Απόφαση 33/2021 της Οικονομικής Επιτροπής
Έγκριση ή μη απολογισμού ο.ε. 2020 ΡΕΔΗΣΕ
  • Kατηγορίες