Διαγωνισμοί

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Προμήθεια τροφίμων και γάλακτος εργαζομένων για τις ανάγκες του Δήμου Σύρου- Ερμούπολης και των Νομικών Προσώπων περιόδου 2023-2025.
Πρόσκληση σε Τρίτη θεματική διαβούλευση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Σύρου – Ερμούπολης
Ο Δήμος μας απευθύνει πρόσκληση συμμετοχής στην ¨” Τρίτη θεματική διαβούλευση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Σύρου – Ερμούπολης”.Η διαβο΄΄ύλευση θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2022, στις 10:00 π.μ.
Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες του Δήμου Σύρου- Ερμούπολης και των Νομικών Προσώπων του.
και των Νομικών Προσώπων του. των Νομικών Προσώπων του.
Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας για τη “Μελέτη ανακατασκευής δημοτικού ακινήτου επί της οδού Σουρή, στην Ερμούπολη”
Ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης διενεργεί ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης : “ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΟΥΡΗ, ΣΤΗΝ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ” συνολικού προϋπολογισμού 119.900,82 € με χρησιμοποίηση του κόστους ως μοναδικού κριτηρίου για την ανάθεση (παρ. 6Α άρθρου 30 Ν.4782/21). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής […]
Πρόσκληση για την “Προμήθεια Αναλώσιμων Υλικών Μηχανογράφησης”.
Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την “Προμήθεια Αναλώσιμων Υλικών Μηχανογράφησης”.
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ»
Ανοικτός Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΩΝ”
Ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης διενεργεί ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου: “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΩΝ” συνολικού προϋπολογισμού 187.924,83 € με το σύστημα προσφοράς με “Επιμέρους ποσοστά έκπτωσης”. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά μέσω του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr), με ημερομηνία λήξης προσφορών την 04/08/22, ώρα 10:00 π.μ.
Ανοικτός διαγωνισμός για ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου “Επισκευή & Συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Σύρου – Ερμούπολης / Ειδικό Γυμνάσιο – Λύκειο Ερμούπολης”
Ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης διενεργεί ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή & Συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Σύρου – Ερμούπολης / Ειδικό Γυμνάσιο – Λύκειο Ερμούπολης» συνολικού προϋπολογισμού 60.400,00€ με ΦΠΑ, μετο σύστημα προσφοράς με «Επιμέρους ποσοστά έκπτωσης». Οδιαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά μέσω του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr), με ημερομηνία λήξης […]
Ανοικτός διαγωνισμός για ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου “Προσαρμογή δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού δελτίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017”
Ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης διενεργεί ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Προσαρμογή δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού δελτίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017» συνολικού προϋπολογισμού 200.000,00€ με ΦΠΑ, με το σύστημαπροσφοράς με «Επιμέρους ποσοστά έκπτωσης». Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά […]
  • Kατηγορίες