Διαγωνισμοί

Διακήρυξη Διενέργειας Δημοπρασίας Εκμίσθωσης Τμημάτων Αιγιαλο΄΄υ και Παραλίας Ν. Σύρου
Από το Δήμο Σύρου- Ερμούπολης ανακοινώνεται ότι στην Ερμούπολη και στο κατάστημα του Δήμου, θα γίνει δημόσια προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού στις παραλίες της Ν. Σύρου.
ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 2023
Ο Δήμαρχος Σύρου – Ερμούπολης, προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της «Ναυαγοσωστικής Κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Σύρου – Ερμούπολης 2023» προϋπολογισμού 100.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%.
Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του έργου “ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΣΥΡΟΥ”
Ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης διακηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΣΥΡΟΥ»CPV: 45214220-8, 45310000-3 , 45331100-7 , συνολικού προϋπολογισμού 203.225,81€ με το σύστημα προσφοράς με «Επιμέρους ποσοστών έκπτωσης ανά ομάδα εργασιών» (άρθρο 95, Ν.4412/16). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής […]
Ανάρτηση Στοιχείων Διαγωνισμού του έργου: “Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Δημοτικού Οδικού Δικτύου”
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» από το ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής ένωσης NextGenerationEU Στο έργο αφορά 4 οδικά τμήματα: Δ 1 : χ.θ. 0 + 3.000μ Επισκοπείο – Μάλια ΚΔ 2 : χ.θ. 0 +2.400μ Διασταύρωση Γαλησσά Δανακό – Κίνι   ΚΔ 3 : χ.θ. 0 […]
Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού
Διακήρυξη Δημοπρασίας για την αγορά ακινήτου – οικοπέδου στην περιοχή Φοίνικα του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης
Από το Δήμο Σύρου – Ερμούπολης ανακοινώνεται ότι ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΤΑΙ δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για την αγορά ακινήτου- οικοπέδου από το Δήμο Σύρου – Ερμούπολης στην περιοχή Φοίνικα του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης.Στις προσφορές […]
Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του έργου “ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΛΥΚΕΙΩΝ ΣΥΡΟΥ”
Ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης διακηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΛΥΚΕΙΩΝ ΣΥΡΟΥ» CPV: 45214200-2, 45310000-3, 45331100-7, συνολικού προϋπολογισμού 266.000,00€ με το σύστημα προσφοράς με «Επιμέρους ποσοστών έκπτωσης ανά ομάδα εργασιών» (άρθρο 95, Ν.4412/16). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης […]
Διακήρυξη Δημοπρασίας Εκμίσθωσης Δημοτικού Ακινήτου (πρώην καφενείο Ταρσανά)
Στην Ερμούπολη Σύρου, στο κατάστημα του Δήμου και ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, την Τετάρτη 22 Μαρτίου 2023 και ώρα 12.30 ως 13.00 θα γίνει δημόσια προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση ακινήτου- καταστήματος εμβαδού 107,70 τ.μ. με αποθήκη 19,40 τ.μ. στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου στην περιοχή Ταρσανά.
Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου “Αναβάθμιση και Συντήρηση Δημοτικού Οδικού Δικτύου (Χρήση 2021)”
Ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης διενεργεί ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου : “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΧΡΗΣΗ 2021)” συνολικού προϋπολογισμού 300.000,00€ με το σύστημα προσφοράς με “Επιμέρους ποσοστά έκπτωσης” (άρθρο 95 Ν.4412/16 ως ισχύει). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ την […]
  • Kατηγορίες