Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Απόφαση 22/2021 Δημοτικού Συμβουλίου
Έγκριση πρωτοκόλλων καταστροφής
Απόφαση 21/2021 Δημοτικού Συμβουλίου
Έγκριση αιτήματος για απευθείας μίσθωση δημοτικού ακινήτου (αποθήκης εμβαδού 18 τ.μ. στην οδό Πελοποννήσου
Απόφαση 20/2021 Δημοτικού Συμβουλίου
Έγκριση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου (θέση στάθμευσης δικύκλου στη θέση Πορτάρα κοιν. Άνω Σύρου)
Απόφαση 19/2021 Δημοτικού Συμβουλίου
Έγκριση ή μη της απόφασης υπ’ αριθμ. 3/2021 της Επιτροπής Πολιτισμού
Απόφαση 18/2021 Δημοτικού Συμβουλίου
Έγκριση ή μη της απόφασης υπ’ αριθμ. 2/2021 της Επιτροπής Πολιτισμού
Απόφαση 17/2021 Δημοτικού Συμβουλίου
Έγκριση ή μη της απόφασης υπ’ αριθμ. 1/2021 της Επιτροπής Πολιτισμού