Αποφάσεις Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

Απόφαση 4/2021 Κοινότητας Βάρης
Πίνακας 3/2021 Κοινότητας Βάρης
Απόφαση 9/2021 Κοινότητας Ανω Σύρου
Απόφαση 8/2021 Κοινότητας Ανω Σύρου
Απόφαση 7/2021 Κοινότητας Ανω Σύρου
Απόφαση 6/2021 Κοινότητας Ανω Σύρου