Αποφάσεις Δημοτικών Κοινοτήτων

Απόφαση 14/2024 Δημοτικής Κοινότητας Ποσειδωνίας
Απόφαση 13/2024 Δημοτικής Κοινότητας Ποσειδωνίας
Πίνακας 3/2024 Δημοτικής Κοινότητας Ποσειδωνίας
Απόφαση 5/2024 Δημοτικής Κοινότητας Μάννα
Γνωμοδότηση Δημοτικής Κοινότητας Μάννα σχετικά με την τοποθέτηση καθρέφτη στην περιοχή του Μάννα
Απόφαση 6/2024 Δημοτικής Κοινότητας Μάννα
Σχέδιο κανονισμού παραχώρησης Δημοτικών χώρων για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων προσωρινού χαρακτήρα.
Απόφαση 12/2024 Δημοτικής Κοινότητας Βάρης