Αποφάσεις Ποιότητας Ζωής

Απόφαση 65/2020 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΡΩΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
ΑΠΟΦΑΣΗ 36/2020 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Διακοπή λειτουργίας καταστήματος της κ. Πρίντεζη Δήμητρας
ΑΠΟΦΑΣΗ 37/2020 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Διακοπή λειτουργίας καταστήματος της «ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
ΑΠΟΦΑΣΗ 38/2020 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Διακοπή λειτουργίας καταστήματος του κ. Νομικού Βασίλειου
ΑΠΟΦΑΣΗ 39/2020 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Διακοπή λειτουργίας καταστήματος της κ. Τσακίρη Ελένης
ΑΠΟΦΑΣΗ 40/2020 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Χωροθέτηση θέσης στάθμευσης ΑμεΑ στην περιοχή των Πευκακίων στην Ερμούπολη