Αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής

Απόφαση 233/2024 της Δημοτικής Επιτροπής
Έγκριση ή μη χορήγησης 3ης παράτασης προθεσμίας του έργου «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΥΡΟΥ.ΥΠΟΕΡΓΟ 1:ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ»
Απόφαση 232/2024 της Δημοτικής Επιτροπής
Αποδοχή ή μη ένταξης στο μητρώο εθελοντών του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης και αποδοχή εθελοντικής δράσης
Απόφαση 231/2024 της Δημοτικής Επιτροπής
Έγκριση ή μη παραχώρησης πλατείας Μιαούλη για την έκθεση των ευρωπαϊκών τροπαίων της Π.Α.Ε. Ολυμπιακός
Απόφαση 230/2024 της Δημοτικής Επιτροπής
Έγκριση ή μη παραχώρησης πλατείας Μιαούλη για το Syros Trail Challenge 2024
Απόφαση 229/2024 της Δημοτικής Επιτροπής
Έγκριση ή μη τροποποίησης της με αρ. 192/2024 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής
Απόφαση 228/2024 της Δημοτικής Επιτροπής
Έγκριση ή μη τροποποίησης της με αρ. 38/2024 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής