Εκτέλεση Προϋπολογισμού

ΘέμαΧρόνοςΑρχείο
Εκτέλεση προϋπολογισμούΙανουάριος 2023Λήψη Αρχείου
Εκτέλεση προϋπολογισμούΦεβρουάριος 2023Λήψη Αρχείου
Εκτέλεση προϋπολογισμούΜάρτιος 2023Λήψη Αρχείου
Εκτέλεση προϋπολογισμούΑπρίλιος 2023Λήψη Αρχείου
Εκτέλεση προϋπολογισμούΜάιος 2023Λήψη Αρχείου
Εκτέλεση προϋπολογισμούΙούνιος 2023Λήψη Αρχείου
Εκτέλεση προϋπολογισμούΙούλιος 2023Λήψη Αρχείου
Εκτέλεση προϋπολογισμούΑύγουστος 2023Λήψη Αρχείου
Εκτέλεση προϋπολογισμούΣεπτέμβριος 2023
Εκτέλεση προϋπολογισμούΟκτώβριος 2023
Εκτέλεση προϋπολογισμούΝοέμβριος 2023
Εκτέλεση προϋπολογισμούΔεκέμβριος 2023
ΘέμαΧρόνοςΑρχείο
Εκτέλεση προϋπολογισμούΙανουάριος 2022Λήψη Αρχείου
Εκτέλεση προϋπολογισμούΦεβρουάριος 2022Λήψη Αρχείου
Εκτέλεση προϋπολογισμούΜάρτιος 2022Λήψη Αρχείου
Εκτέλεση προϋπολογισμούΑπρίλιος 2022Λήψη Αρχείου
Εκτέλεση προϋπολογισμούΜάιος 2022Λήψη Αρχείου
Εκτέλεση προϋπολογισμούΙούνιος 2022Λήψη Αρχείου
Εκτέλεση προϋπολογισμούΙούλιος 2022Λήψη Αρχείου
Εκτέλεση προϋπολογισμούΑύγουστος 2022Λήψη Αρχείου
Εκτέλεση προϋπολογισμούΣεπτέμβριος 2022Λήψη Αρχείου
Εκτέλεση προϋπολογισμούΟκτώβριος 2022Λήψη Αρχείου
Εκτέλεση προϋπολογισμούΝοέμβριος 2022Λήψη Αρχείου
Εκτέλεση προϋπολογισμούΔεκέμβριος 2022Λήψη Αρχείου
ΘέμαΧρόνοςΑρχείο
Εκτέλεση προϋπολογισμούΙανουάριος 2021Λήψη Αρχείου
Εκτέλεση προϋπολογισμούΦεβρουάριος 2021Λήψη Αρχείου
Εκτέλεση προϋπολογισμούΜάρτιος 2021Λήψη Αρχείου
Εκτέλεση προϋπολογισμούΑπρίλιος 2021Λήψη Αρχείου
Εκτέλεση προϋπολογισμούΜάιος 2021Λήψη Αρχείου
Εκτέλεση προϋπολογισμούΙούνιος 2021Λήψη Αρχείου
Εκτέλεση προϋπολογισμούΙούλιος 2021Λήψη Αρχείου
Εκτέλεση προϋπολογισμούΑύγουστος 2021Λήψη Αρχείου
Εκτέλεση προϋπολογισμούΣεπτέμβριος 2021Λήψη Αρχείου
Εκτέλεση προϋπολογισμούΟκτώβριος 2021Λήψη Αρχείου
Εκτέλεση προϋπολογισμούΝοέμβριος 2021Λήψη Αρχείου
Εκτέλεση προϋπολογισμούΔεκέμβριος 2021Λήψη Αρχείου
ΘέμαΧρόνοςΑρχείο
Εκτέλεση προϋπολογισμούΙανουάριος 2020Λήψη Αρχείου
Εκτέλεση προϋπολογισμούΦεβρουάριος 2020Λήψη Αρχείου
Εκτέλεση προϋπολογισμούΜάρτιος 2020Λήψη Αρχείου
Εκτέλεση προϋπολογισμούΑπρίλιος 2020Λήψη Αρχείου
Εκτέλεση προϋπολογισμούΜάιος 2020Λήψη Αρχείου
Εκτέλεση προϋπολογισμούΙούνιος 2020Λήψη Αρχείου
Εκτέλεση προϋπολογισμούΙούλιος 2020Λήψη Αρχείου
Εκτέλεση προϋπολογισμούΑύγουστος 2020Λήψη Αρχείου
Εκτέλεση προϋπολογισμούΣεπτέμβριος 2020Λήψη Αρχείου
Εκτέλεση προϋπολογισμούΟκτώβριος 2020Λήψη Αρχείου
Εκτέλεση προϋπολογισμούΝοέμβριος 2020Λήψη Αρχείου
Εκτέλεση προϋπολογισμούΔεκέμβριος 2020Λήψη Αρχείου