Αποφάσεις

Απόφαση 23/2021 της Οικονομικής Επιτροπής
Έγκριση ή μη οριστικής παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Μελέτη ανακατασκευής οδικού τμήματος περιοχής Βούρλη στην Ερμούπολη»
Απόφαση 22/2021 της Οικονομικής Επιτροπής
Αποδοχή ή μη της χορηγίας επισιτιστικής ενίσχυσης από ΣΥΝ.ΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Π.Ε. για την ενίσχυση ευπαθών κοινωνικών ομάδων που έχουν πληγεί λόγω κορωνοϊού covid-19
Απόφαση 21/2021 της Οικονομικής Επιτροπής
Αποδοχή ή μη δωρεάς στο Βιομηχανικό Μουσείο : α) εξωλέμβιας μηχανής και β) αντιγράφου διπλωματικής εργασίας με τίτλο «Συγκόλληση άξονα πηδαλίου “M/V Megalodoxi”»
Απόφαση 20/2021 της Οικονομικής Επιτροπής
Έγκριση ή μη πρακτικού και ανακήρυξη προσωρινού μειοδότη για τον διαγωνισμό ανάδειξης αναδόχου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης»
Απόφαση 19/2021 της Οικονομικής Επιτροπής
Κατάρτιση ή μη όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου-δημοτικού περιπτέρου στην περιοχή Λιμνί Ποσειδωνίας
Απόφαση 18/2021 της Οικονομικής Επιτροπής
Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 155ΕΙΔ/2020 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σύρου (Νομικοί Σύμβουλοι)
Απόφαση 17/2021 της Οικονομικής Επιτροπής
Έγκριση ή μη πρακτικού και ανακήρυξη προσωρινού μειοδότη για το έργο με τίτλο «Ενίσχυση φέροντα οργανισμού Β’ κλειστής αίθουσας Αθλητικού Κέντρου Δήμου Σύρου – Ερμούπολης»
Απόφαση 16/2021 της Οικονομικής Επιτροπής
Έγκριση ή μη προϋπολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου ο.ε. 2021.
Απόφαση 22/2021 Δημοτικού Συμβουλίου
Έγκριση πρωτοκόλλων καταστροφής
  • Kατηγορίες