Αποφάσεις

Απόφαση 20/2021 Δημοτικού Συμβουλίου
Έγκριση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου (θέση στάθμευσης δικύκλου στη θέση Πορτάρα κοιν. Άνω Σύρου)
Απόφαση 19/2021 Δημοτικού Συμβουλίου
Έγκριση ή μη της απόφασης υπ’ αριθμ. 3/2021 της Επιτροπής Πολιτισμού
Απόφαση 18/2021 Δημοτικού Συμβουλίου
Έγκριση ή μη της απόφασης υπ’ αριθμ. 2/2021 της Επιτροπής Πολιτισμού
Απόφαση 17/2021 Δημοτικού Συμβουλίου
Έγκριση ή μη της απόφασης υπ’ αριθμ. 1/2021 της Επιτροπής Πολιτισμού
Απόφαση 16/2021 Δημοτικού Συμβουλίου
Έγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης της Αίθουσας Συγκέντρωσης (εντός του οικισμού Εργατικών Κατοικιών) στην περιοχή Σταυρός Ταλάντων, στον Σύλλογο Στήριξης ΑΜΕΑ και ΑμεΕΕΑ Κυκλάδων «Δικαίωμα» και δύο αιθουσών στην Ένωση Ραδιοερασιτεχνών Κυκλάδων
Απόφαση 15/2021 Δημοτικού Συμβουλίου
Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Σύρου – Ερμούπολης στην επιτροπή χορήγησης άδειας εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής στη νήσο Σύρο
Απόφαση 14/2021 Δημοτικού Συμβουλίου
Γνωμοδότηση για την ΜΠΕ που αφορά υφιστάμενο κομβικό σταθμό βάσης κινητής τηλεφωνίας με κωδ. Ονομασία «12003019 ΓΑΛΗΣΣΑΣ» της εταιρίας WIND
Απόφαση 13/2021 Δημοτικού Συμβουλίου
Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου & Αντιπροέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου καθώς και αποζημίωσης των μελών για τη συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις του Δ/κού Συμβουλίου
Απόφαση 12/2021 Δημοτικού Συμβουλίου
Έγκρισηπαράτασης μίσθωσης ακινήτου στην θέση Κιουρά Άνω Σύρου
  • Kατηγορίες