Αποφάσεις

Απόφαση 61/2019 Κοινότητας Ανω Σύρου
Απόφαση 61/2019 Κοινότητας Ανω Σύρου
Απόφαση 59/2019 Κοινότητας Ανω Σύρου
Απόφαση 59/2019 Κοινότητας Ανω Σύρου
Απόφαση 52/2019 Κοινότητας Ανω Σύρου
Απόφαση 52/2019 Κοινότητας Ανω Σύρου
Απόφαση 53/2019 Κοινότητας Ανω Σύρου
Απόφαση 53/2019 Κοινότητας Ανω Σύρου
Απόφαση 51/2019 Κοινότητας Ανω Σύρου
Απόφαση 51/2019 Κοινότητας Ανω Σύρου
ΑΠΟΦΑΣΗ 148/2019 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Έγκριση ή μη της 6ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού ο.ε. 2019 του ΔήμουΣύρου-Ερμούπολης.
  • Kατηγορίες