Αποφάσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ 159/2019 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 0856/2019 απόφασης του 1ουΤμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
ΑΠΟΦΑΣΗ 158/2019 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Έγκριση ή μη 4ου πρακτικού της ομάδας έργου για την παρακολούθηση τηςΣύμβασης «Παροχή υπηρεσίας υποστήριξης του Δήμου σε επίπεδο τουριστικούμάρκετινγκ και προβολής, προώθησης τουριστικού προϊόντος της Σύρου».
ΑΠΟΦΑΣΗ 157/2019 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Έγκριση ή μη πρακτικού και ανακήρυξη προσωρινού μειοδότη για το έργο μετίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακού συγκροτήματος Δημοτικού ΣχολείουΠοσειδωνίας Σύρου».
ΑΠΟΦΑΣΗ 160/2019 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Έγκριση ή μη χορήγησης παράτασης στην ανάδοχο εταιρεία COMMITENT TOSUCCESS.
ΑΠΟΦΑΣΗ 155/2019 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Έγκριση ή μη πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος ανοικτούηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Αναβάθμιση-βελτίωση δημοτικών κτιρίων έτους 2018-2019».
ΑΠΟΦΑΣΗ 154/2019 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Αντικατάσταση ή μη μέλους της Επιτροπής Ελέγχου και ΑξιολόγησηςΠροσφορών, σύμφωνα με την με αρ. 140/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
ΑΠΟΦΑΣΗ 153/2019 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Έγκριση ή μη αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων και εξόδωνΓ’ τριμήνου ο.ε. 2019 του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης
ΑΠΟΦΑΣΗ 166/2019 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Αποδοχή δωρεάς χριστουγεννιάτικου δένδρου στον Δήμο Σύρου-Ερμούπολης
ΑΠΟΦΑΣΗ 147/2019 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Τροποποίηση της με αρ. 135/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής μεθέμα «Έγκριση ή μη κάλυψης εξόδων μετακίνησης και διαμονής του εκπροσώπου τηςΚΤ.ΥΠ. ΑΕ, μέλους της Επιτροπής καταλληλότητας και επιλογής ακινήτου προς μίσθωσηγια την στέγαση του Ειδικού Νηπιαγωγείου Ερμούπολης».
  • Kατηγορίες