Αποφάσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ 144/2019 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Αποδοχή ή μη δωρεάς αντικειμένων στο Βιομηχανικό Μουσείο Ερμούπολης.
ΑΠΟΦΑΣΗ 143/2019 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Διαγραφή ή μη βεβαιωθέντων ποσών που αφορούν τέλος διαφήμισης ετών2018 και 2019.
ΑΠΟΦΑΣΗ 142/2019 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Έγκριση ή μη 1ου πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για την «Προμήθειαελαστικών οχημάτων του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης για το 2019».
ΑΠΟΦΑΣΗ 137/2019 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών ΤΑΠ σε οφειλέτες του ΔήμουΣύρου-Ερμούπολης.
ΑΠΟΦΑΣΗ 134/2019 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Έγκριση ή μη της 5ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού ο.ε.2019 του ΔήμουΣύρου-Ερμούπολης.
ΑΠΟΦΑΣΗ 133/2019 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Έγκριση ή μη αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δημοτικού Λιμενικού ΤαμείουΣύρου ο.ε.2019.
ΑΠΟΦΑΣΗ 131/2019 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ορισμός ορκωτού λογιστή για τον έλεγχο του ισολογισμού-αποτελεσμάτωνχρήσεως-πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και προσαρτήματος του ο.ε.2017 του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης.
ΑΠΟΦΑΣΗ 141/2019 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Έγκριση ή μη δαπάνης, έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ορισμόςυπολόγου.
ΑΠΟΦΑΣΗ 130/2019 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου έναντι αντιτίμου, στην εταιρεία ΚΡΙΘΑΡΗΣΟ.Ε.
  • Kατηγορίες