Απόφαση 6/2024 Δημοτικής Κοινότητας Μάννα

10 Ιουνίου, 2024 10:22

Σχέδιο κανονισμού παραχώρησης Δημοτικών χώρων για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων προσωρινού χαρακτήρα.

Ετικέτες: