Αποφάσεις Δημοτικών Κοινοτήτων

Απόφαση 33/2024 Δημοτικής Κοινότητας Ερμούπολης
Γνωμοδότηση Δημοτικής Κοινότητας Ερμούπολης σχετικά με την παράταση δωρεάν παραχώρησης χρήσης δημοτικού ακινήτου (1ο Γυμνάσιο Σύρου).
Απόφαση 32/2024 Δημοτικής Κοινότητας Ερμούπολης
Σχέδιο Κανονισμού παραχωρήσεων Δημοτικών Χώρων για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων προσωρινού χαρακτήρα.
Απόφαση 31/2024 Δημοτικής Κοινότητας Ερμούπολης
Έγκριση χορήγησης άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με την επωνυμία «SAINT ESPRESSO BAR» στην Ερμούπολη Σύρου.
Απόφαση 30/2024 Δημοτικής Κοινότητας Ερμούπολης
Έγκριση χορήγησης άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με την επωνυμία «QUATTRO» στην Ερμούπολη Σύρου.
Απόφαση 29/2024 Δημοτικής Κοινότητας Ερμούπολης
Έγκριση χορήγησης άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με την επωνυμία «LIAKO» στην Ερμούπολη Σύρου.
Απόφαση 28/2024 Δημοτικής Κοινότητας Ερμούπολης
Έγκριση χορήγησης άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με την επωνυμία «NURU DINE BAR» στην Ερμούπολη Σύρου.