Αποφάσεις Δημοτικών Κοινοτήτων

Απόφαση 27/2024 Δημοτικής Κοινότητας Ερμούπολης
Γνωμοδότηση Δημοτικής Κοινότητας Ερμούπολης σχετικά με την αποκατάσταση οδοστρώματος στην περιοχή Ταξιαρχών στην Ερμούπολη έμπροσθεν Ειδικού Δημοτικού Σχολείου.
Απόφαση 10/2024 Δημοτικής Κοινότητας Χρούσσων
Απόφαση 9/2024 Δημοτικής Κοινότητας Χρούσσων
Απόφαση 8/2024 Δημοτικής Κοινότητας Χρούσσων
Πίνακας 4/2024 Δημοτικής Κοινότητας Χρούσσων
Απόφαση 8/2024 Δημοτικής Κοινότητας Πάγου