Διαγωνισμοί

Πρόσκληση για “Συντήρηση Κλιματιστικών”
Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία με τίτλο “Συντήρηση κλιματιστικών” για τις ανάγκες του Δήμου.
Διακήρυξη δημοπρασίας δημοτικού ακινήτου – οικίας εμβαδού 74,28 τ.μ. στην περιοχή Μουράγιο Δ.Κ. Άνω Σύρου
Στην Ερμούπολη-Σύρου και στο κατάστημα του Δήμου και ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής, την Παρασκευή 08 Απριλίου 2022 και ώρα 12:00 ως 12:30 θα γίνει δημόσια προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου – οικίας εμβαδού 74,28 τ.μ. στην περιοχή Μουράγιο Δ.Κ. Άνω Σύρου.
Προκήρυξη Δήμου Σύρου – Ερμούπολης για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη
Ο Δήμαρχος Σύρου – Ερμούπολης προκηρύσσει διαγωνισμό για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης
ΔIAΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 2022».
Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια με τίτλο “Υποδομές Προσβασιμότητας σε περιοχές παρέμβασης & Εξοπλισμός σε περιοχές τουριστικού ενδιαφ΄έροντος”
Ο ∆ήμαρχος Σύρου-Ερμούπολης προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια με τίτλο «Υποδομές Προσβασιμότητας σε περιοχές παρέμβασης & Εξοπλισμός σε περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος» . Κριτήριο κατακύρωσης για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή ) η οποία δεν πρέπει σεκαμία περίπτωση να υπερβαίνει […]
Διακήρυξη πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου επί της οδού “Δον Ι. Στεφάνου” Κ. Άνω Σύρου
Στην Ερμούπολη και στο κατάστημα του Δήμου της και ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής, την Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 12.00 ως 12.30 θα γίνει δημόσια προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου εμβαδού 35,38 τ.μ. με ΚΑΕΚ 290151204002 επί της οδού “Δον Ι. Στεφάνου” Κ. Άνω Σύρου (ΚΑΠΗ Άνω Σύρου), και συγκεκριμένα του τμήματος […]
Διακήρυξη πλειοδοτικής, φανερής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου και συγκεκριμένα ισογείου τμήματος ακινήτου εμβαδού 38 τ.μ. στη θέση “Καμάρα” στην είσοδο του οικισμού Άνω Σύρου
Στην Ερμούπολη και στο κατάστημα του Δήμου της και ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής, την Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 12.30 ως 13.00 θα γίνει δημόσια προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου και συγκεκριμένα ισογείου τμήματος ακινήτου εμβαδού 38 τ.μ. με ΚΑΕΚ 290150903002 στη θέση “Καμάρα” στην είσοδο του οικισμού Άνω Σύρου μέσω δημοπρασίας.
Διακήρυξη πλειοδοτικής, φανερής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου εμβαδού περίπου 12 τ.μ. στο ισόγειο του Δημαρχιακού καταστήματος Άνω Σύρου επί της οδού Δον Ι. Στεφάνου Κ. Άνω Σύρου (πρώην ποικιλοπωλείο-Αικ.Ρούσσου )
Στην Ερμούπολη και στο κατάστημα του Δήμου της και ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής, την Τετάρτη 12 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 12.00 ως 12.30 θα γίνει δημόσια προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου εμβαδού περίπου 12τ.μ. στο ισόγειο του Δημαρχιακού καταστήματος Άνω Σύρου και ΚΑΕΚ 290151115031 & 290151115026 επί της οδού Δον Ι. Στεφάνου Κ. […]
Διακήρυξη πλειοδοτικής, φανερής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου εμβαδού περίπου 25 τ.μ. στο ισόγειο του Δημαρχιακού καταστήματος Άνω Σύρου επί της οδού Δον Ι. Στεφάνου Κ. Άνω Σύρου (πρώην ΔΗΚΕΔΑΣ)
Στην Ερμούπολη και στο κατάστημα του Δήμου της και ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής, την Πέμπτη 13 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 12.00 ως 12.30 θα γίνει δημόσια προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου εμβαδού περίπου 25 τ.μ. στο ισόγειο του Δημαρχιακού καταστήματος Άνω Σύρου και ΚΑΕΚ 290151115031 & 290151115026 επί της οδού Δον Ι. Στεφάνου […]
  • Kατηγορίες