Διαγωνισμοί

Ψηφιοποίηση και προβολή του ιστορικού αρχείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Σύρου
Ψηφιοποίηση και προβολή του ιστορικού αρχείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Σύρου
Πρόσκληση για την προμήθεια κλιματιστικών τύπου ντουλάπας”
Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο “Προμήθεια κλιματιστικών τύπου ντουλάπας”.
«Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (άνω των ορίων) για την Αναβάθμιση αστικού & περιαστικού περιβάλλοντος – Προμήθεια νέου εξοπλισμού για την βελτίωση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Σύρου- Ερμούπολης.»
Ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης, προκηρύσσει Ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό (άνω των ορίων), με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου για  «Αναβάθμιση αστικού & περιαστικού περιβάλλοντος – Προμήθεια νέου εξοπλισμού για την βελτίωση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού» του Δήμου Σύρου Ερμούπολης, προϋπολογισμού 269.390,00€  συμπεριλαμβανομένου […]
Πρόσκληση για “Συντήρηση Κλιματιστικών”
Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία με τίτλο “Συντήρηση κλιματιστικών” για τις ανάγκες του Δήμου.
Διακήρυξη δημοπρασίας δημοτικού ακινήτου – οικίας εμβαδού 74,28 τ.μ. στην περιοχή Μουράγιο Δ.Κ. Άνω Σύρου
Στην Ερμούπολη-Σύρου και στο κατάστημα του Δήμου και ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής, την Παρασκευή 08 Απριλίου 2022 και ώρα 12:00 ως 12:30 θα γίνει δημόσια προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου – οικίας εμβαδού 74,28 τ.μ. στην περιοχή Μουράγιο Δ.Κ. Άνω Σύρου.
Προκήρυξη Δήμου Σύρου – Ερμούπολης για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη
Ο Δήμαρχος Σύρου – Ερμούπολης προκηρύσσει διαγωνισμό για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης
ΔIAΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 2022».
Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια με τίτλο “Υποδομές Προσβασιμότητας σε περιοχές παρέμβασης & Εξοπλισμός σε περιοχές τουριστικού ενδιαφ΄έροντος”
Ο ∆ήμαρχος Σύρου-Ερμούπολης προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια με τίτλο «Υποδομές Προσβασιμότητας σε περιοχές παρέμβασης & Εξοπλισμός σε περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος» . Κριτήριο κατακύρωσης για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή ) η οποία δεν πρέπει σεκαμία περίπτωση να υπερβαίνει […]
  • Kατηγορίες