Απόφαση Δημ. Συμβουλίου 139ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ/2021

22 Ιουλίου, 2021 13:55

«Έγκριση ίδρυσης Τμημάτων Ένταξης (Τ.Ε.)σε δημόσιες σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης»

Ετικέτες: