Απόφαση 94/2023 Δημοτικού Συμβουλίου

13 Μαρτίου, 2023 14:05

Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου ο.ε. 2023

Ετικέτες: