Απόφαση 93/2023 Δημοτικού Συμβουλίου

13 Μαρτίου, 2023 14:03

Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου ο.ε. 2023

Ετικέτες: