Απόφαση 8/2022 Κοινότητας Ερμούπολης

12 Μαΐου, 2022 13:09

Έγκριση  χορήγησης άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με την επωνυμία «ESPIRITO» στην Ερμούπολη Σύρου.

Ετικέτες: