Απόφαση 4/2021 Δημοτικού Συμβουλίου

20 Ιανουαρίου, 2021 12:21

Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Σύρου – Ερμούπολης στην γνωμοδοτική επιτροπή για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή άλλων πλοίων

Ετικέτες: