Απόφαση 399/2023 του Δημοτικού Συμβουλίου

16 Νοεμβρίου, 2023 13:54

Αποδοχή παραχώρησης προς τον Δήμο Σύρου – Ερμούπολης δωρεάν κατά χρήση τμήματος του με ΑΒΚ 4 δημοσίου κτήματος Σύρου, εμβαδού 657,18 τ.μ., για είκοσι (20) έτη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 200 του ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Ετικέτες: