Απόφαση 338/2023 του Δημοτικού Συμβουλίου

21 Σεπτεμβρίου, 2023 9:57

Έγκριση παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου έναντι ανταλλάγματος στην εταιρεία ΚΡΙΘΑΡΗΣ Ο.Ε.

Ετικέτες: