Απόφαση 334/2023 του Δημοτικού Συμβουλίου

21 Σεπτεμβρίου, 2023 9:47

Έγκριση Πρακτικού επίλυσης φορολογικών διαφορών του Δήμου

Ετικέτες: