Απόφαση 333/2023 του Δημοτικού Συμβουλίου

21 Σεπτεμβρίου, 2023 9:45

Έγκριση διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών ΤΑΠ

Ετικέτες: