Απόφαση 316/2021 της Οικονομικής Επιτροπής

25 Νοεμβρίου, 2021 8:02

Καθορισμός τελών έτους 2022: 1. Διαφήμισης, Χρήσεως Πεζοδρομίων, Πλατειών και λοιπών Κοινοχρήστων Χώρων, Διαμονής Παρεπιδημούντων και επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων, 2. Τελών δικαιωμάτων Δημοτικού Σφαγείου, 3. Φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων και 4. Τέλους ακίνητης περιουσίας.

Ετικέτες: