Απόφαση 26/2024 Δημοτικής Κοινότητας Ερμούπολης

15 Μαΐου, 2024 10:14

Γνωμοδότηση Δημοτικής Κοινότητας Ερμούπολης σχετικά με την τοποθέτηση χειρολαβής επί της οδού Τριανταφύλλου στην Ερμούπολη.

Ετικέτες: