Απόφαση 25/2024 Δημοτικής Κοινότητας Ερμούπολης

15 Μαΐου, 2024 10:12

Γνωμοδότηση Δημοτικής Κοινότητας Ερμούπολης σχετικά με την δημιουργία στάσης λεωφορείου επί της πλατείας Κανάρη στην Ερμούπολη.

Ετικέτες: