Απόφαση 24/2024 Δημοτικής Κοινότητας Ερμούπολης

15 Μαΐου, 2024 10:09

Γνωμοδότηση Δημοτικής Κοινότητας Ερμούπολης σχετικά με την δωρεάν παραχώρηση χρήσης τμήματος δημοτικού ακινήτου στην θέση Καρναρόλες – Τράφος στην Ερμούπολη.

Ετικέτες: