Απόφαση 233/2024 της Δημοτικής Επιτροπής

10 Ιουλίου, 2024 13:24

Έγκριση ή μη χορήγησης 3ης παράτασης προθεσμίας του έργου «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΥΡΟΥ.ΥΠΟΕΡΓΟ 1:ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ»

Ετικέτες: