Απόφαση 23/2024 Δημοτικής Κοινότητας Ερμούπολης

15 Μαΐου, 2024 10:03

Γνωμοδότηση Δημοτικής Κοινότητας Ερμούπολης σχετικά με την αξιοποίηση δημοτικού ακινήτου – τμήμα οικοπέδου στην περιοχή Αγίου Κωνσταντίνου στην Ερμούπολη.

Ετικέτες: