Απόφαση 227/2021 Δημοτικού Συμβουλίου

26 Νοεμβρίου, 2021 11:31

Έγκριση χορήγησης συμπληρωματικής άδειας ίδρυσης καταστήματος (επέκταση χώρων επιφανείας 1.252,51 τ.μ.) της εταιρίας «ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Ετικέτες: