Απόφαση 22/2024 Δημοτικής Κοινότητας Ερμούπολης

15 Μαΐου, 2024 10:01

Έγκριση χορήγησης άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με την επωνυμία «FLANEUR 1837» στην Ερμούπολη Σύρου.

Ετικέτες: