Απόφαση 21/2024 Δημοτικής Κοινότητας Ερμούπολης

15 Μαΐου, 2024 9:59

Έγκριση χορήγησης άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με την επωνυμία «ΜΠΟΥΡΟΥ» στην Ερμούπολη Σύρου.

Ετικέτες: