Απόφαση 153/2024 της Δημοτικής Επιτροπής

17 Μαΐου, 2024 8:49

Έγκριση ή μη αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων, εξόδων και ισολογισμού Α’ Τριμήνου 2024

Ετικέτες: