Απόφαση 15/2022 Κοινότητας Ερμούπολης

4 Αυγούστου, 2022 9:35

Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός τουριστικού καταλύματος στην Ερμούπολη Σύρου.

Ετικέτες: