Απόφαση 14/2022 Κοινότητας Μάννα

23 Ιανουαρίου, 2023 10:42

Γνωμοδότηση Κοινότητας Μάννα σχετικά με την έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων στο οικόπεδο ιδιοκτησίας Ροσσολάτου Γεώργιου στην περιοχή Μαντρόνια στα όρια της Κοινότητας Μάννα.

Ετικέτες: