Απόφαση 14/2022 Κοινότητας Ερμούπολης

4 Αυγούστου, 2022 9:34

Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με την επωνυμία «NTEPOZITO COCTAIL BAR» στην Ερμούπολη Σύρου.

Ετικέτες: