Απόφαση 133/2024 του Δημοτικού Συμβουλίου

24 Μαΐου, 2024 10:33

Έγκριση σύστασης Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση, αγορά, μίσθωση και εκμίσθωση ακινήτων

Ετικέτες: