Απόφαση 132/2024 του Δημοτικού Συμβουλίου

24 Μαΐου, 2024 10:29

Έγκριση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου «Βελτίωση, επέκταση και ενεργειακή αναβάθμιση εργοστασίου αφαλάτωσης Ερμούπολης, στη θέση Αμπελάκι νήσου Σύρου, με περιβαλλοντική ταυτότητα 2305956720

Ετικέτες: