Απόφαση 131/2024 του Δημοτικού Συμβουλίου

24 Μαΐου, 2024 10:26

Έγκριση Αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων, εξόδων & Ισολογισμού Α’ Τριμήνου 2024

Ετικέτες: