Απόφαση 13/2022 Κοινότητας Μάννα

23 Ιανουαρίου, 2023 10:41

Γνωμοδότηση Κοινότητας Μάννα σχετικά με την ονομασία ανώνυμης οδού στην περιοχή του Μάννα.

Ετικέτες: