Απόφαση 12/2022 Κοινότητας Μάννα

23 Ιανουαρίου, 2023 10:40

Έγκριση  χορήγησης άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με την επωνυμία «ΤΟ ΜΕΖΕΔΑΚΙ» στο Μάννα Σύρου.

Ετικέτες: