Απόφαση 118/2022 Δημοτικού Συμβουλίου

15 Ιουνίου, 2022 12:11

Συζήτηση σχετικά με την μετατροπή του Ημερήσιου ΕΠΑΛ Σύρου σε «Πρότυπο

Ετικέτες: