Απόφαση 1/2021 Δημοτικού Συμβουλίου

20 Ιανουαρίου, 2021 12:16

Έγκριση Προϋπολογισμού Δήμου Σύρου-Ερμούπολης, οικ. έτους 2021

Ετικέτες: