ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

3 Οκτωβρίου, 2023 14:29

έπειτα από άγονο διαγωνισμό για την

«Προμήθειας ανταλλακτικών οχημάτων και μηχανημάτων έργου»