ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

3 Ιουλίου, 2024 15:00

έπειτα από άγονο διαγωνισμό για τις

«Υπηρεσίες Εργασιών Καθαριότητας Κοινόχρηστων Χώρων ».