Πρόσκληση Προμήθειας Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Ηλεκτρονικών Συγκροτημάτων & Λογισμικών για το 2022

30 Ιουνίου, 2022 10:25

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την “Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Ηλεκτρονικών Συγκροτημάτων και Λογισμικών”.

Ετικέτες: