Πρόσκληση για την προμήθεια κλιματιστικών τύπου ντουλάπας”

1 Ιουνίου, 2022 13:47

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο “Προμήθεια κλιματιστικών τύπου ντουλάπας”.

Ετικέτες: